Bijdragen aan een veilige samenleving


De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De kliniek werkt aan een veiliger samenleving. Dit door patiënten met tbs maatregel en een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. Zo werken we aan een veilige samenleving. De kliniek biedt zorg op maat. Dat betekent dat we behandelen waar mogelijk en begrenzen waar dat nodig is. We werken intensief samen met ketenpartners. Zo kunnen we met stepped care (geleidelijk) patiënten zo ver mogelijk de samenleving in begeleiden. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en één in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties: TBS, KIB (Kliniek Intensieve Behandeling), Long care voor zowel TBS- als KIB-patiënten.Opdrachtgevers


De Van der Hoeven Kliniek werkt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (voor tbs) en verzekeraars (voor KIB). KIB-patiënten worden daarbij doorverwezen door partijen als GGZ-instellingen, reclassering, politie en gemeenten. Lees verder


Ketenpartners


In het landschap van forensisch psychiatrische centra onderscheidt de Van der Hoeven Kliniek zich door de positie van specialist. Dit betekent echter niet dat de kliniek alleen opereert. Integendeel, de kliniek is ingebed in een krachtig netwerk van ketenpartners. Dit zorgt ervoor dat de ene patiënt zelfstandig kan wonen, terwijl de ander uitstroomt via de reguliere GGZ. Weer een andere patiënt krijgt een plek in een beschermdwonencomplex. Lees verder


Nieuws


Hier vindt u een overzicht van de actuele nieuwsberichten van de Van der Hoeven Kliniek. Lees verderVacatures


Bij de Van der Hoeven Kliniek zet je je expertise in voor een veiliger samenleving. We zijn een organisatie van mensen voor mensen. We weten dat je samen meer bereikt en geloven in mede- en samenwerking. Lees verder


 

Van der Hoeven Kliniek


De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De kliniek werkt aan een veiliger samenleving. Dit door patiënten met tbs maatregel en een civielrechtelijke maatregel binnen te leren hoe ze buiten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor de ander en voor zichzelf. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten.


Iedere website is verplicht te informeren over het gebruik van cookies. Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies voor webstatistieken.
Van der Hoeven Kliniek
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174 
3500 AD Utrecht

T: 030 - 275 82 75
F: 030 - 275 82 00
E-mail: info@hoevenkliniek.nl

Onderdeel van