Activiteiten in de Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek biedt patiënten uiteenlopende activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en creativiteit. Deze activiteiten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van recidive, het terugvallen in strafbaar gedrag.

Werk en scholing

Werk en scholing zorgen ervoor dat mensen zichzelf kunnen onderhouden en een zinvolle dagbesteding hebben. Een meerderheid van de patiënten kent een problematisch arbeidsverleden. Vanaf hun opname gaan patiënten aan het werk in een van de tien werkplaatsen in de kliniek. We zetten er in de behandeling op in dat patiënten een vak en de juiste werkhouding leren. Daarbij krijgen mensen de kans om vaardigheden te leren waardoor ze beter opgeleid in de maatschappij terugkeren. Afhankelijk van hun mogelijkheden kunnen patiënten basis-, beroeps-, middelbaar of hoger onderwijs volgen. Bij het volgen van een vakopleiding werken de afdeling Onderwijs en de werkplaatsen nauw samen.

Sport en kunstvakken

Sport is bedoeld als ontspanning en om energie kwijt te raken. Binnen de kliniek kan men uiteenlopende sporten beoefenen, van voetbal tot klimmen en van badminton tot judo.

Kunstvakken, zoals beeldende vakken, theater en muziek, bieden de patiënt de kans om bij zichzelf talenten te ontdekken.

Kunstvakken en sport zetten we maximaal in binnen de behandeldoelen van de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, leren luisteren, concentreren en doorzetten. Daarnaast leert de patiënt zijn eigen talenten en vaardigheden kennen. Dit leidt vaak tot een hobby of vrijetijdsbesteding; een belangrijke pijler bij resocialisatie, omdat een hobby of vrijetijdsbesteding belangrijke beschermende factoren zijn bij het voorkomen van recidive.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten