ForFACT

De Forensische Zorgspecialisten heeft Forensisch FACT Teams. Een ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van het ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen.

ForFACT is een samenwerkingsverband tussen de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.

Klik hier voor meer informatie over ForFACT

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten