ForFACT

Sinds juli 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een Forensisch FACT Team. Het ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik. De leden van het ForFACT Team bieden ondersteuning waar iemand dat nodig heeft. Daarbij zijn veiligheid, herstel en autonomie belangrijke doelen.

Klik hier voor meer informatie over ForFACT

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten