Wie zijn de patiënten van de Van der Hoeven Kliniek?

Onze patiënten zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van hen is of was verslaafd. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving.

Tbs-patiënten

In de Van der Hoeven Kliniek behandelen we mensen aan wie de rechter tbs heeft opgelegd. Tbs betekent terbeschikkingstelling. Dit is geen straf, maar een maatregel die een rechter kan opleggen. De rechter legt de tbs-maatregel met dwangverpleging alleen op aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig delict (misdrijf) pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ delict waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan. Na het uitzitten van een gevangenisstraf wordt de verdachte verplicht opgenomen in een forensisch-psychiatrisch centrum (fpc), zoals de Van der Hoeven Kliniek.

Geheel ontoerekeningsvatbaar

Soms verklaart de rechter iemand geheel ontoerekeningsvatbaar. In dat geval wordt er geen gevangenisstraf opgelegd. De patiënt kan dan direct in de tbs-kliniek geplaatst worden.

Stoornissen

De patiënten die in de Van der Hoeven Kliniek worden behandeld, hebben vaak een of meer van de onderstaande psychiatrische stoornissen:

  • persoonlijkheidsstoornissen
  • psychotische stoornissen
  • autismespectrumstoornissen (ASS)
  • misbruik of afhankelijkheid van middelen (zoals drank en drugs)

Vaak worden deze stoornissen gecombineerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of agressie (verbaal of fysiek) naar anderen. Ook vertonen onze patiënten symptomen van verschillende psychische stoornissen. Dat maakt het stellen van een duidelijke diagnose ingewikkeld. Heeft een patiënt een combinatie van stoornissen, of heeft hij een stoornis én verslavingsproblemen, dan spreken we van comorbiditeit.

Meer informatie over (andere) stoornissen is te vinden op de website van het Trimbosinstituut.

KIB-patiënten

In de kliniek intensieve behandeling (KIB) verblijven patiënten die een psychische stoornis hebben en die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Deze patiënten kunnen om verschillende redenen zijn opgenomen. Meestal is een behandeling in de reguliere psychiatrie vastgelopen, bijvoorbeeld omdat iemand moeilijk hanteerbaar is, ernstige bedreigingen uit of zeer agressief is. Verslaving speelt hierbij vaak een belangrijke rol.

In de KIB worden patiënten behandeld die zijn opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM), een zorgmachtiging (ZM) of een inbewaringstelling (IBS). Dit betekent dat de civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is om te worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten