Therapie in de Van der Hoeven Kliniek

In de Van der Hoeven Kliniek krijgen de meeste patiënten psychotherapie, individueel of in een groep. Bij individuele psychotherapie kijken we met de patiënt naar zijn of haar levensloop. We doen dit om te begrijpen hoe ze zijn geworden wie ze zijn.

Dit leggen we vast in een zogenaamd cognitief profiel. In de 'delictscenarioprocedure' bespreken we met de patiënt de delicten (misdrijven) die hij of zij gepleegd heeft. Dit doen we om te onderzoeken hoe de patiënt in de problemen is geraakt. Ook maken we samen een positief toekomstplan en een terugvalpreventieplan.

In het positieve toekomstplan beschrijven patiënten waar ze naartoe willen werken op het gebied van wonen, werk, relaties en vrijetijdsbesteding. Dit kan een belangrijke bron van motivatie voor verandering vormen. In het terugvalpreventieplan beschrijven patiënten hun valkuilen en hoe ze deze kunnen voorkomen.

De patiënt presenteert samen met de psychotherapeut het cognitief profiel en het terugvalpreventieplan. Hij of zij doet dat in de leefgroep en aan de belangrijke mensen uit zijn of haar netwerk, zoals de partner of familie. Daardoor leert de omgeving de patiënt beter kennen en kunnen ze hem of haar beter ondersteunen in het werken aan een positieve toekomst. Patiënten kunnen de vaardigheden die ze tijdens de therapie aanleren in de leefgroep oefenen. De psychotherapeuten werken dan ook nauw samen met de behandelteams.

Risicofactoren centraal

Bij de psychotherapie staan, net als in de hele behandeling, de risicofactoren centraal. Dit zijn de factoren die terugval in strafbaar gedrag voorspellen. Een voorbeeld daarvan is het hebben van een crimineel netwerk. Dat verhoogt de kans dat iemand opnieuw in de fout gaat als hij de kliniek verlaat. Een doel van de behandeling is in zo'n geval het afstand nemen van criminele contacten en het opbouwen van een pro-sociaal netwerk. In de therapie wordt aan dit soort zaken aandacht besteed.

Groepstherapie

De groepstherapie in de Van der Hoeven Kliniek richt zich op thema’s of stoornissen. Themagerichte groepen zijn bijvoorbeeld de agressiegroep en de terugvalpreventiegroep voor patiënten die al gevorderd zijn in hun behandeling. De stoornisgerelateerde groepen richten zich bijvoorbeeld op mensen met autisme of ADHD. Hoewel deze stoornissen niet direct tot geweld leiden, zijn het wel zaken waardoor mensen in de problemen kunnen raken en waarmee ze beter kunnen leren omgaan.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten