De Voorde Longcare

Het gebouw van de Voorde ligt in de bossen bij Amersfoort, op het terrein van algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild (onderdeel van GGz Centraal). Er verblijven vooral patiënten met ernstige psychiatrische (meestal psychotische) problemen. Dit kunnen zowel patiënten zijn met een civielrechtelijke (RM of ZM) als een strafrechtelijke maatregel (tbs). Bij deze laatste groep gaat het om patiënten in de transmurale fase van hun behandeling. De Voorde is opgezet voor de doorstroom van patiënten met psychotische problemen en heeft een landelijke instroom.

De Voorde biedt langdurige en intensieve begeleiding én behandeling in een beveiligde omgeving. Doordat de Voorde is gevestigd op het terrein van een instelling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) biedt de Van der Hoeven Kliniek een zorgvuldige zorgketen met de reguliere ggz. De Voorde is daarmee uniek in zijn soort, omdat het de bescherming biedt van een forensische psychiatrische kliniek, terwijl voor iedere patiënt zo veel mogelijk wordt samengewerkt met de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Op deze manier kunnen onze patiënten zo optimaal mogelijk doorstromen, bijvoorbeeld naar een beschermde woonvorm. Hiervoor werkt de kliniek onder andere intensief samen met RIBW Kwintes.

Als het even wat minder gaat, mag een patiënt altijd weer (tijdelijk) terug naar de Voorde. Door uitgebreid risicomanagement is duidelijk welke patiënten langdurig aangewezen zullen blijven op onze zorg. Risicomanagement, vroegtijdige signalering en begrenzing in een leefklimaat waarin de patiënt zich gewaardeerd voelt, dragen bij aan een veiligere samenleving. Dat dit werkt, blijkt uit een succesvolle uitstroom van gemiddeld 10% tot 20% per jaar.

Behandelduur

De behandelduur op de Voorde varieert van kortdurende opname tot langdurige zorg (long care), waarbij het accent ligt op de langdurige zorg. Bij KIB-patiënten wordt longcare ook wel LIZ genoemd (langdurig intensieve zorg). Tbs-patiënten komen vanuit de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht of andere instellingen in het land naar de Voorde, wanneer uitstroom naar de gewone psychiatrie op korte of langere termijn een mogelijkheid lijkt.

De Voorde neemt patiënten met een rechterlijke machtiging of zorgmachtiging op vanuit Utrecht en omgeving. Het gaat dan om een vraag om diagnostiek, behandeladvies, behandeling, crisisopname wegens incidenten, of om een resocialisatietraject in gang te zetten naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Het gebouw van de Voorde

De Voorde heeft twee verdiepingen en is verdeeld in drie blokken met elk twee woongroepen, inclusief een individuele afdeling waar ook crisisopnames plaatsvinden. In de leefgroepen leven de patiënten samen. Ze zijn samen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld koken en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes. Veel patiënten maken gebruik van de faciliteiten van Zon & Schild, zoals het lunchcafé, de drukkerij, de tuinen en de kerk.

Transmurale locaties

Naast ons gebouw op het terrein van Zon & Schild heeft de Van der Hoeven Kliniek ook een aantal locaties om de overgang van de longcare naar reguliere beschermde woonvormen voor patiënten vloeiend te laten verlopen. Een paar voorbeelden:

Singel 1 en 2 (tussenvoorziening naar reguliere beschermde woonvorm)
Deze twee villa’s op het terrein van Zon & Schild zijn bedoeld als tussenvoorziening om patiënten vanuit de longcare te begeleiden naar reguliere beschermde woonvormen.

Dijk (woonvoorziening)
Begin 2015 is de woonvoorziening ‘Dijk’ op het terrein van Zon & Schild gestart. Hier wordt door woonbegeleiders van de Voorde 24-uurszorg geboden. Zo kan de Voorde een aantal patiënten die niet alleen blijvende zorg, maar ook controle op risicofactoren nodig hebben, buiten de muren begeleiden.

Beukenhorst (langdurige intensieve psychiatrie)
De afdeling Beukenhorst is een samenwerking met GGz Centraal. Dit is een afdeling binnen de muren van de langdurige intensieve psychiatrie. De afdeling is bedoeld voor onze patiënten (zowel KIB als tbs) die de muren van de Voorde niet meer nodig hebben, maar wel de zorg die er geboden wordt. Deze zorg - inclusief vroegtijdige signalering en risicomanagement - wordt vanuit de Voorde overgedragen aan de behandelaars en het verpleegkundig personeel van GGz Centraal.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten