Van der Hoeven Kliniek KIB

De kliniek intensieve behandeling (KIB) grenst aan de tbs-kliniek en is gevestigd in het centrum van Utrecht. In de KIB worden patiënten behandeld die zijn opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM), een zorgmachtiging (ZM) of een inbewaringstelling (IBS). Dit betekent dat de civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn (directe) omgeving beter is om te worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Patiënten kunnen om verschillende redenen worden opgenomen. Meestal is een behandeling in een reguliere ggz-instelling vastgelopen.

Dat kan zijn gebeurd omdat iemand moeilijk hanteerbaar is, ernstige bedreigingen uit of fysiek agressief is. Doel van de behandeling is om het functioneren van patiënten zodanig te verbeteren dat zij hun behandeling voortzetten in de ggz-instelling. Vanuit die instelling kunnen ze dan weer doorstromen naar bijvoorbeeld een project voor beschermd wonen.

Het gebouw van de KIB ligt aan een ruim en licht plein dat grenst aan een binnentuin. Het heeft een eigen werkplaats, lokalen voor creatieve vakken, en psychotherapie- en diagnostiekruimtes. Op de benedenverdieping is ruimte voor de dagelijkse activiteiten. Op de eerste en tweede verdieping zijn de afdelingen waarop de patiënten zijn opgenomen.

De KIB heeft twee leefgroepen en een individuele afdeling. Op alle afdelingen wonen zowel mannen en vrouwen; de afdelingen kennen een gemengde samenstelling.

In de leefgroepen leven de bewoners groepsgericht samen; de mate waarin ze groepsgericht samenleven, verschilt per leefgroep. De leefgroepen bestaan uit twaalf kamers met een eigen douche, wastafel en toilet.

De kliniek beschikt daarnaast over één individuele afdeling waar patiënten worden opgenomen die nog in crisis zitten en niet kunnen functioneren in een leefgroep. Op deze afdeling vinden ook crisisopnames plaats. 

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten