Van der Hoeven Kliniek tbs

Het gebouw van de Van der Hoeven Kliniek staat in een stadse omgeving in Utrecht. Het beschikt naast leefruimtes over eigen werkplaatsen, lokalen voor creatieve vakken, en psychotherapie- en diagnostiekruimtes. In de Van der Hoeven Kliniek worden patiënten met een tbs-maatregel behandeld. De rechter legt de tbs-maatregel met dwangverpleging alleen op aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is vaak na onderzoek aangetoond dat ze psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig delict (misdrijf) pleegden. Het gaat hierbij om een ‘tbs-waardig’ delict waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd.

Leefgroepen en afdelingen

De tbs-kliniek kent zes leefgroepen, die zijn genoemd naar de straten in de Utrechtse buurt waar de kliniek vroeger stond. Elke groep heeft een woonkamer en keuken met eetkamer. Op de twee bovenverdiepingen bevinden zich de slaapkamers. Alle groepen hebben een gemengde samenstelling van mannen en vrouwen. De patiënten zijn samen verantwoordelijk voor het huishouden.

De kliniek heeft daarnaast twee hoog gestructureerde individuele afdelingen. Afhankelijk van de problemen van de patiënt wordt deze in een groep of op een individuele afdeling geplaatst. Patiënten die al verder zijn in hun behandeling, kunnen in interne flats oefenen in zelfstandig wonen. Ze zijn hier zelf verantwoordelijk voor de dagindeling en het huishouden.

Longcare voorziening Pelmolen

De Pelmolen is een longcare-voorziening voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek van de Van der Hoeven Kliniek. De eerste afdeling van de Pelmolen startte in de zomer van 2016 en de tweede volgde in september 2017. Op de afdelingen wordt behandeling en begeleiding gegeven aan zowel mannen als vrouwen bij wie sprake is van een psychiatrische stoornis die in relatie staat tot (seksueel) gewelddadig gedrag. Het initiatief voor de Pelmolen is genomen vanuit de behoefte om voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek langdurige begeleiding en behandeling te bieden met behoud van risicomanagement. Door de combinatie van een gespecialiseerde behandeling die is aangepast aan het tempo en niveau van de patiënten en het gelijktijdig monitoren van het risicomanagement kunnen bemoedigende resultaten geboekt worden.

Transmurale locaties

De overstap van de kliniek naar de samenleving verloopt stapsgewijs. De behandeling is erop gericht dat patiënten veilig terugkeren in de maatschappij. Daarom biedt de kliniek diverse mogelijkheden voor patiënten met een transmurale status. Deze status geeft aan dat patiënten zich in de laatste fase van hun behandeling bevinden. Afdelingen De Brug en Schutse/De Weerd bieden begeleiding aan patiënten die niet langer de beslotenheid van de kliniek nodig hebben. Een transmuraal behandelteam begeleidt patiënten die buiten de kliniek in eigen voorzieningen of in die van andere instellingen wonen. Zo werkt de kliniek intensief samen met partijen voor beschermde woonvormen.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten