Landelijke dag Kwaliteitsnetwerk FPC/K

Terug naar overzicht

Categorie: Congressen en evenementen

Gepubliceerd op 15-04-2019

Onlangs bezochten we de Landelijke dag van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K in Zetten. Een congres, waarbij zo’n tien verschillende FPC’s en FPK’s vertegenwoordigd waren om elkaar te informeren over hun ‘parels’; bijzondere waarden die door zowel medewerkers als patiënten van de eigen, maar ook van een delegatie uit andere instellingen, worden gezien. Een interessante bijeenkomst, want hoe leuk en leerzaam is het om collega’s uit het werkveld te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen!

Tevens ontvingen we de eerste exemplaren van het landelijke rapport ‘Leren van elkaar’, samengesteld naar aanleiding van de reviewdagen in november jl. Het rapport geeft een beeld van de kwaliteit van zorg binnen de deelnemende instellingen. Een overzicht met zaken die goed gaan, maar ook met punten om verder te ontwikkelen; zogeheten parels en oesters.

Uit het rapport blijkt dat er sterke overeenkomsten zijn binnen de instellingen. Enkele gemeenschappelijke parels zijn: - Medewerkers in het hele land hebben de wil goede zorg te bieden en dit is een verbindende factor. Ze hebben affiniteit met de doelgroep, er is een groot gevoel van saamhorigheid en medewerkers hebben het gevoel dat ze sámen de behandeling van hun patiënten vorm geven. Dit, ondanks een hoge werkdruk, de complexe doelgroep en personeelsverloop. - Het behandelen op het snijvlak tussen behandelen en beveiligen vergt continue aandacht. Medewerkers zijn zich hiervan bewust en proberen voor iedere patiënt de juiste balans te vinden. Patiënten krijgen waar mogelijk meer eigen regie en verantwoordelijkheid, kunnen meer zichzelf zijn en meebeslissen om de motivatie voor de behandeling te vergroten en meer perspectief te zien. - Alle instellingen werken hard aan het voorkomen van stagnatie in de behandeling. Er is veel aandacht voor het op- en afschalen van zorg en het voorkomen van dwang en drang. Intern is veel afstemming gecreëerd om de doorstroom van patiënten naar een geschikte plek te realiseren.

Tevens liggen er een aantal gemeenschappelijke uitdagingen, als oester benoemd: - Het waarborgen van continuïteit en veiligheid ondanks het personeelsverloop en de hoge werkdruk. - Het betrekken van het netwerk bij de behandeling van patiënten en het opbouwen van een vertrouwensband om ingewikkelde onderwerpen als seksualiteit in gesprek te kunnen brengen en te behandelen. - Het omgaan en behandelen van verslaving binnen een klinische setting, waar geen middelen worden toegestaan.

Wij hebben de dag als een succes ervaren! Zo was er een presentatie van een ervaringsdeskundige en blijken andere instellingen al te werken met E-health, een oester van onze kliniek. We hebben informatie ingewonnen en contacten gelegd voor een werkbezoek om in de praktijk te zien hoe dit werkt. We kijken uit naar hoe de uitkomsten van het rapport hun weg gaan vinden in onze klinieken. Dit is gelijk ook één van de belangrijkste thema’s van het Kwaliteitsnetwerk FPC/K voor komend jaar.

Het complete rapport met alle uitkomsten kun je hier vinden.

Marcia Koopmans, Gerhard Verhoeff, Henriette vd Maeden, Annemiek van Helmond, Michiel Visser en Ronald Huffenreuter (v.l.n.r. op de foto)

NB; de deelnemende instellingen zijn FPC Dr. S. van Mesdag, FPC de Oostvaarderskliniek, FPK de Woenselse Poort, FPK Inforsa, FPC de Kijvelanden, FPK Rotterdam, FPC de Pompestichting, FPC de Rooyse Wissel, FPK de Beuken; Trajectum Boschoord en FPC Van der Hoeven Kliniek

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten