Symposium Weer op de rails

Terug naar overzicht

Categorie: Congressen en evenementen

Gepubliceerd op 23-09-2016

Op donderdag 10 november organiseert KIB Nederland een symposium over het voorkomen en omgaan met complexe situaties waar cliënten, naasten en hulpverleners dreigen vast te lopen vanwege ernstige psychiatrische- en gedragsproblematiek. In verschillende lezingen en workshops krijgt u informatie over de veranderingen in de zorg waarmee de KIB’s te maken krijgen. Daarnaast bespreken we samen met u de praktijkgerichte handvaten om met ontwrichte behandelingen op te gaan.

De KIB’s bieden al meer dan 25 jaar specialistische en zeer intensieve zorg aan cliënten die vaak al geruime tijd klinisch in behandeling zijn (geweest) in de reguliere GGZ, maar bij wie de behandeling ondanks alle inspanningen spaak dreigt te lopen. Cliënten komen in aanmerking voor opname en behandeling in een KIB als er sprake is van zeer ernstige gedragsproblematiek en als gevolg daarvan een sterk ontwrichte behandelrelatie tussen de cliënt en het verwijzend behandelteam.

Doelgroep
Voor hulpverleners, verwijzers, managers en beleidsmakers.

Locatie
De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102
1053 WP Amsterdam

Programma
9.45 uur Inloop
10.15 uur Welkom, Tony Bloemendaal (Palier)
10.30 uur Wet verplichte zorg en ontwrichting, Coy Koopal (De Woenselse Poort)
11.00 uur KIB in het nieuwe zorglandschap, Elvira van Wirdum (Inforsa)
11.30 uur Koffie en thee
11.45 uur Workshopronde 1
12.45 uur Lunchpauze
13.45 uur Workshopronde 2
15.00 uur Pitches van 10 minuten
16.15 uur Afsluiting met hapje en drankje

Tijdens het symposium geven de KIB’s informatie over de huidige visie op begeleiding en behandeling en waar zij de reguliere GGZ kunnen aanvullen. Deelnemers krijgen praktische informatie over nieuwe inzichten en aangrijpingspunten om de zorg te verbeteren.

Workshops
1) Moreel beraad, Yvonne Sneeboer en Marieke Visser (Inforsa)
2) De-escalerende dwangzorg, Minco Ruiter (Inforsa)
3) KOPP bij KIB, Gaston van Gaalen en Ilona van Houten (De Woenselse Poort)
4) REM training: Vergroten handelingsmogelijkheden in crisissituaties, Pim Suijdendorp en Erik Timmerman (Van der Hoeven Kliniek)
5) Zelfbeschadiging, Linda van Mil (Palier)
6) In kwetsbaarheid kracht vinden, Marjolein de Jong en Rachel de Groot (Trajectum)
7) Trauma als onderliggende oorzaak van problematiek, Tony Bloemendaal (Palier)

Meer informatie over de workshops is te vinden op www.KIBNederland.nl

Bereikbaarheid
De Nieuwe Liefde ligt in het centrum van Amsterdam (Oud-West) en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Met de auto kunt u terecht in de Q-park aan de Marnixstraat of in de parkeergarage op het Bellamyplein.

Aanmelden
Graag zien wij uw aanmelding met belangstelling tegemoet via www.KIBNederland.nl

Aanmelden kan tot 1 november 2016.
Kosten: 150,-
Accreditatie: is aangevraagd

KIB Nederland is een samenwerkingverband van de KIB’s van Trajectum, Inforsa, Palier, De Woenselse Poort, De Jutters en de Van der Hoeven Kliniek.

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten