Klinische voorziening Pelmolen 2 geopend; long care voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek

Terug naar overzicht

Categorie: Longcare

Gepubliceerd op 31-08-2017

Op 1 september 2017 wordt de afdeling Pelmolen 2 geopend; dit is de tweede long care-voorziening voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek van de Van der Hoeven Kliniek. De eerste afdeling van de Pelmolen startte in de zomer van 2016. Op de afdelingen van de Pelmolen wordt behandeling en begeleiding gegeven aan zowel mannen als vrouwen bij wie sprake is van een psychiatrische stoornis die in relatie staat tot (seksueel) gewelddadig gedrag.

Het initiatief voor de Pelmolen is ontstaan vanuit de behoefte om voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek langdurige begeleiding en behandeling te bieden met behoud van risicomanagement.

Door de combinatie van een gespecialiseerde behandeling die is aangepast aan het tempo en niveau van de patiënten en het gelijktijdig monitoren van het risicomanagement kunnen bemoedigende resultaten geboekt worden.

Patiënten met persoonlijkheidsproblematiek
De doelgroep van de Pelmolen zijn patiënten bij wie persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond staat, vaak in combinatie met as-I-problematiek en/of verslaving. Ze hebben vaak een langdurige behandelgeschiedenis achter de rug.  Daarnaast is van een deel van de patiënten de longstay-indicatie opgeheven en wordt hun opnieuw een tbs-behandeling aangeboden. Van de patiënten die naar de Pelmolen komen, is de verwachting dat zij gebaat zijn bij een lage behandeldruk.

Capaciteit
De afdelingen Pelmolen 1 en Pelmolen 2 bieden ieder plaats aan 12 patiënten.

Meer informatie
Wie op zoek is naar meer informatie – bijvoorbeeld over de aanmelding van patiënten – kan hier het factsheet downloaden.

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten