Afdeling voor moeilijk onderzoekbaren eind april van start

Terug naar overzicht

Categorie: Media

Gepubliceerd op 13-04-2017

Van de verdachten die naar het Pieter Baan Centrum (PBC) worden verwezen, weigert een deel medewerking aan het onderzoek. Dit betekent niet dat de rechter vervolgens geen informatie krijgt. In de meeste gevallen kan het PBC alsnog een rapportage opleveren. In de zoektocht om de advisering aan de rechter verder te optimaliseren, start het PBC eind april een speciale afdeling voor moeilijk onderzoekbaren. Het onderzoeksteam van deze afdeling bestaat uit psychiaters, psychologen en groepsleiders van het PBC en de Van der Hoeven Kliniek.  

Speciale afdeling voor één jaar

De speciale afdeling voor moeilijk onderzoekbaren wordt ingericht voor de duur van één jaar. De afloop van de duur van de pilot valt samen met de verhuizing van het PBC van Utrecht naar Almere in het voorjaar van 2018. Hier wordt een geïntensiveerde aanpak toegepast die als doel heeft onderzoekers van het PBC zo veel mogelijk relevante informatie over de observandus te laten verzamelen gedurende het onderzoek. Een verlengde onderzoeksduur behoort tot de mogelijkheden.

Het onderzoeksteam van het PBC is versterkt aangevuld met professionals van de Van der Hoeven Kliniek vanwege de ervaring die zij hebben op het gebied van diagnose en behandeling van tbs-patiënten met een maatregel tot dwangverpleging en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een goed observatieklimaat.

Vernieuwde observatiemethodiek

De pilot heeft als doel de onderzoeksopbrengst bij moeilijk onderzoekbare observandi te vergroten en zo nog beter advies te kunnen uitbrengen aan partners in de strafrechtketen. Hiervoor wordt een vernieuwde observatiemethodiek uitgeprobeerd.

De doelgroep van de pilot bestaat uit moeilijk onderzoekbare observandi die op de reguliere afdelingen van het PBC onderzoeksgesprekken met onderzoekers weigeren. Beoogd wordt een observatieklimaat te creëren waarbij observandi meer uitgedaagd worden om deel te nemen aan het dagprogramma. Zodra een observandus wordt overgeplaatst naar deze afdeling wordt het 6-weekse onderzoek automatisch verlengd naar 7 weken. Plaatsing op de afdeling zal niet direct plaatsvinden, maar op indicatie van het onderzoeksteam uit het reguliere PBC.

Eenmaal op de afdeling kan het onderzoeksteam daarnaast oordelen dat een verlenging van het onderzoek wenselijk is. In dit geval wordt verlenging van de observatie aangevraagd bij de rechter, die dit binnen de staande wet- en regelgeving kan honoreren.


Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten