Van der Hoeven Kliniek behaalt voor drie locaties Milieuthermometer Brons

Terug naar overzicht

Categorie: Media

Gepubliceerd op 24-11-2017

De Van der Hoeven Kliniek heeft voor drie locaties in Utrecht het Bronzen Milieukeurmerk behaald. De locaties werken vanaf nu volgens een praktisch milieuzorgsysteem. Wethouder Victor Everhardt heeft op vrijdag 24 november het keurmerk uitgereikt aan Martin Bijker, directeur van de Van der Hoeven Kliniek. Dit is de eerste organisatie in Utrecht die het keurmerk in ontvangst mag nemen. De kliniek heeft duidelijk milieuwinst behaald met energie- en waterbesparende maatregelen en afvalpreventie. Bijker: “Ik ben blij met het keurmerk. En trots op de bereikte duurzaamheidsresultaten en de hulp die de gemeente Utrecht hierbij heeft gegeven.”

Utrechtse zorginstellingen werken aan een gezond milieu
Negen Utrechtse zorginstellingen, het Milieuplatform Zorgsector en de gemeenten Utrecht en Zeist ondertekenden op 25 november 2016 met elkaar een lokaal convenant en de landelijk Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’. Ieder wil vanuit eigen verantwoordelijkheid invulling geven aan de Utrechtse ambitie om in 2030 klimaatneutraal en duurzaam te zijn.

De twaalf organisaties zijn trots op dit resultaat en leveren elk inzet om de doelstellingen te halen. De Milieuthermometer Zorg geeft daarvoor belangrijke handvatten. Naast het besparen van energie leidt het ook tot positieve effecten op o.a. binnenklimaat, voedselverspilling, schoon vervoer en afvalpreventie.

Gezonde stad
Voor de gemeente Utrecht vindt deze uitreiking plaats vanuit de ambitie ‘bouwen aan een gezonde toekomst’. Utrecht heeft in 2016 de zorginstellingen uitgenodigd hieraan bij te dragen. Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid): “Bij zorginstellingen draait het om gezondheid van haar bewoners. Door duurzaam en lokaal voedsel te serveren, een groene omgeving in te richten en bewoners te laten participeren in de maatschappij, dragen ze bij aan de gezondheid van inwoners en daarmee ook aan een gezonde stad.”
De negen zorginstellingen realiseren zich dat ze grootverbruikers zijn van energie, water, voedsel en grondstoffen en dat hun bedrijfsvoering ongewenste belasting van het milieu veroorzaakt. De deelnemende zorginstellingen zijn Altrecht, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, Diakonessenhuis, De Hoogstraat Revalidatie, Rijnhoven, Vecht en IJssel en de Van der Hoeven Kliniek.

Het Milieuplatform Zorgsector, een landelijke vereniging van zorginstellingen gericht op duurzaamheid, voorziet de deelnemende zorginstellingen van kennis en instrumenten voor het nemen van maatregelen voor een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg.

Milieuthermometer Zorg
De samenwerkingsovereenkomst in Utrecht loopt drie jaar waarin de zorginstellingen de tijd krijgen om aan de criteria van de Milieuthermometer Zorg voor duurzame bedrijfsvoering te voldoen. Op dit moment hebben ca. 53 zorginstellingen in Nederland een certificaat voor de Milieuthermometer Zorg.

Green deal
De samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij de landelijke Green Deal ‘Op weg naar een duurzame zorg’. Ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders gestart zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Intussen hebben al meer dan 90 organisaties zich aangesloten bij de green deal.


Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten