Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (141)

Eerste nieuwsbrief Van der Hoeven Kliniek verzonden

18-09-2018

​Op 18 september is de eerste nieuwsbrief van de Van der Hoeven Kliniek verzonden. Met deze nieuwsbrief houden wij onze relaties op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie. In deze editie komt onder andere aan bod: -Het Pieter Baan Centrum en de Van der Hoeven Kliniek hebben goed samengewerkt bij het opzetten van Unit 3. Een pilot om moeilijk onderzoekbaren te motiveren om mee te werken aan een dagprogramma of gesprekken. Ellen van den Broek, hoofd behandeling bij de van der Hoeven Kliniek, was betrokken bij het opzetten van de pilot. Ze vertelt er meer over in de nieuwsbrief.

Lees meer

​​‘Het Pieter Baan Centrum en de Van der Hoeven Kliniek hebben goed samengewerkt bij het opzetten van Unit 3’

13-09-2018

Het afgelopen jaar heeft de Van der Hoeven Kliniek meegewerkt aan Unit 3, een pilot van het Pieter Baan Centrum. De opzet van deze pilot was om de moeilijk onderzoekbaren – ook wel weigerobservandi genoemd – op een speciale afdeling te motiveren om mee te werken aan gesprekken of een dagprogramma. Ellen van den Broek, hoofd behandeling bij de van der Hoeven Kliniek, werkte mee aan deze pilot in de functie van observatie coördinator. Ze vertelt: ‘Iets minder dan de helft van de mensen die bij het Pieter Baan Centrum wordt geobserveerd weigert om aan een onderzoek mee te werken. Onze opdracht was om te zien of we bij deze groep op een of andere manier meer informatie konden vergaren die van belang kon zijn voor het onderzoek.’

Lees meer

De Pelmolen: een unieke afdeling voor longcare patiënten met persoonlijkheidsproblematiek

13-09-2018

In het najaar van 2016 startte de nieuwe afdeling Pelmolen in de Van der Hoeven Kliniek. Jasper Scheer, hoofd behandeling, is samen met zijn collega Marijke Louppen vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de oprichting ervan. ‘De Pelmolen is ontstaan omdat we zagen dat er een groep patiënten bestond met een lange behandelgeschiedenis en complexe persoonlijkheidsproblematiek bij wie pogingen tot resocialisatie keer op keer mislukten. Vaak hadden deze patiënten al een behandeling gehad bij verschillende klinieken, maar zonder blijvend resultaat. De complexe persoonlijkheidsproblematiek bleef hen dusdanig in de weg staan dat zij niet verder kwamen.’

Lees meer

Nieuwe behandeling voor patiënten met verslavingsproblemen

13-09-2018

In het voorjaar van 2018 is op de Voorde – de locatie van de Van der Hoeven Kliniek in Amersfoort - een nieuwe groep gestart voor patiënten met verslavingsproblemen. De basis van deze behandeling wordt gevormd door de module ‘Ge-zonder-leven’ die is ontwikkeld door Trajectum. GZ-psycholoog Amanda Oosterwijk en sportdocent Michiel Visser begeleiden de groep samen met hun collega’s Eva Bloemers (GZ-psycholoog) en Eva Luining (dramadocent). ‘Deze groep voorziet in een grote behoefte voor patiënten met een verslavingsprobleem in verschillende fasen van hun behandeling,’ legt Michiel Visser uit. Amanda Oosterwijk vult aan: ‘We begeleiden op dit moment acht mannen. We zijn nu een paar maanden bezig en we zijn heel positief over de groep.’

Lees meer

Kom naar onze netwerkmarkt

13-09-2018

Op 29 september aanstaande organiseert de Waag samen met de Van der Hoeven Kliniek en Lister een netwerkmarkt in Utrecht. Binnen het thema 'Samen Werken' zullen verschillende sprekers van deze organisaties komen vertellen over interessante aspecten van de behandeling van mensen uit de (forensische) psychiatrie.

Lees meer

Jaarverslag 2017 verschenen

13-09-2018

In juni is het jaarverslag 2017 verschenen. In 2017 is er hard gewerkt aan onze belangrijkste missie: veiligheid creëer je met elkaar. Er zijn nieuwe afdelingen geopend en met het Pieter Baan Centrum is de pilotafdeling Unit 3 opgezet. Verder groeit het aantal patiënten van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) en de overige klinische forensische zorg. Al deze onderwerpen komen aan het bod in ons jaarverslag 2017: Nieuwe Perspectieven.

Lees meer

Nieuwe editie Forensisch Farmacologisch Formularium verschenen

15-08-2018

Bij het voorschrijven van medicijnen binnen de onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten wordt gebruik gemaakt van het Forensisch Farmacologisch Formularium. Onlangs is er een nieuwe editie van het Forensisch Farmacologisch Formularium uitgekomen. Dit is een herziening van de eerste druk uit 2009 en is gericht op de psychofarmacotherapie van volwassen patiënten die in behandeling zijn bij instellingen voor forensische psychiatrie, binnen een vrijwillig, strafrechtelijk of civielrechtelijk kader.

Lees meer

Netwerkmarkt "Samen Werken" - 29 september

07-08-2018

Ben je werkzaam in de (forensische) psychiatrie of zou je dat graag willen? Kom dan op 29 september a.s. kennismaken met de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en Lister.

Lees meer

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten