Burgemeester Undercover in de Van der Hoeven Kliniek

Terug naar overzicht

Categorie: Van der Hoeven Kliniek

Gepubliceerd op 07-07-2017

Al enige jaren bestaat het project Burgemeester Undercover. Hierin nodigt de burgemeester van één stad verschillende burgemeesters uit het land uit om bij instanties in zijn stad, die te maken hebben met zorg en veiligheid, een dag mee te lopen. Het doel van dit project is om in real life te ervaren hoe (samen)gewerkt wordt in deze instellingen. In maart hebben twee burgemeesters een bezoek gebracht aan de Van der Hoeven Kliniek.

Op 24 mei was er een terugkomdag op het Stadhuis waar alle deelnemende burgemeesters en zorginstellingen bij elkaar kwamen. Vanuit de kliniek waren Linda Daneel en Marjolein Ausems hierbij aanwezig. Alle burgemeesters waren enthousiast over wat ze gezien hebben en de vorm van het project. Zij zijn van mening dat het undercover zijn bijdraagt aan een beter beeld.

Er was bewondering voor de professionaliteit, betrokkenheid, innovatie en ondernemerschap binnen de instellingen. Ze zijn er vooral voorstander van als ambtenaren minder gaan regelen en de zorgprofessional het weer gaat oplossen. Hierbij moet de mens centraal staan en niet de bureaucratie. Ook is opgemerkt dat maatwerk helpt.

Tevens viel op dat er binnen Utrecht grote mate van samenwerking is tussen de zorginstellingen onderling en de gemeente.

Andere thema’s die besproken zijn was hoe je de risico’s verkleind bij de stap van binnen naar buiten en dat het belangrijk is niet alle (ex-)patiënten in dezelfde wijken te plaatsen.

Als laatst gaven de burgemeesters aan dat zij eerder/vaker/makkelijker betrokken willen worden in zaken die spelen in zorgland. Er is nu te veel terughoudendheid om de burgemeesters bij problemen te betrekken waardoor de noodkreet hen niet altijd of te laat bereikt. Zij zouden graag eerder informatie en oplossingen aangereikt krijgen vanuit de instellingen en professionals.

Filmpje kijken over deze ontmoeting?

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten