Onder voorwaarden weer bezoek bij de Van der Hoeven Kliniek

Terug naar overzicht

Categorie: Van der Hoeven Kliniek

Gepubliceerd op 08-06-2020

Sinds half maart jongstleden was het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om patiënten, die verblijven op een van de locaties van de Van der Hoeven Kliniek te bezoeken. Ook het verlof van patiënten, die daarvoor in aanmerking kwamen, is sinds die tijd opgeschort. Hier is sinds vorige week stapsgewijs verandering in gekomen.

Bezoek
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Dienst Justitiële Inrichtingen is er toestemming om vanaf 2 juni weer bezoek in de tbs-klinieken, waaronder de Van der Hoeven Kliniek, te laten plaatsvinden. Aan het hervatten van het bezoek zijn diverse voorwaarden gesteld. De belangrijkste reden voor het stellen van deze voorwaarden is het voorkomen van een coronabesmetting. Zo kan een patiënt één uur per week, één, van tevoren vastgestelde, persoon als bezoek ontvangen.

Verloven
Daarnaast kan, ook vanaf deze datum, het verlof van patiënten stapsgewijs en onder voorwaarden weer worden opgestart. Vanaf 2 juni mogen zij eenmaal per week maximaal twee uur met begeleid verlof, indien dit onderdeel is van hun behandelplan. Bij begeleid verlof kan de begeleider signaleren of en hoe de patiënt zich aan de hygiëne- en RIVM-richtlijnen houdt.

Toekomst
De hervatting van het bezoek en het verlof worden nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, wordt bekeken of na 16 juni verdere versoepeling, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, mogelijk is.

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten