Feiten en cijfers over de Van der Hoeven Kliniek

In ons jaarverslag 2018 vind je meer informatie over onze feiten en cijfers. Uit het jaarverslag blijkt bijvoorbeeld dat de Van der Hoeven Kliniek in 2018 gemiddeld 171 tbs-patiënten in behandeling had. Bij de kliniek intensieve behandeling (KIB) waren dat 57 patiënten.

Opmerkelijk is dat na een jarenlange afname, het aantal tbs-patiënten in 2018 landelijk weer toenam. Het aantal eerste opnames steeg dan ook aanzienlijk in de Van der Hoeven Kliniek; 15 in 2018 ten opzichte van 4 in 2017 (+275%). In totaal werden er 41 tbs-patiënten opgenomen in 2018. Een stijging van 15 patiënten (+58%) ten opzichte van 2017 (toen werden 26 patiënten opgenomen). Deze stijging is niet alleen te verklaren door de landelijke toename, maar ook door het succes van de gespecialiseerde longcare-afdelingen van de Van der Hoeven Kliniek, zoals de Pelmolen voor longcare-tbs-patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en de afdelingen van locatie de Voorde voor longcare-tbs-patiënten met psychotische problematiek.

Jaarverslag 2018
De jaarcijfers van de Van der Hoeven Kliniek lees je in ons Jaarverslag 2018.

Eerdere edities:
Nieuwe Perspectieven - 2017
Op eigen kracht vooruit! - 2016
Jaarpres(en)tatie: 'Kwaliteit van zorg' - 2015
Toekomstgericht werken: de beste condities creëren - 2014
Perspectief bieden - 2013
Resultaten laten spreken - 2012

Contact & Vestigingen

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten