Feiten en cijfers over de Van der Hoeven Kliniek

In ons jaarverslag 2016 vind je meer informatie over onze feiten en cijfers. Uit het jaarverslag blijkt bijvoorbeeld dat de Van der Hoeven Kliniek in 2016 gemiddeld 183 tbs-patiënten in behandeling had. Bij de kliniek intensieve behandeling (KIB) waren dat 53 patiënten.

Andere feiten en cijfers: in totaal stroomden er 36 tbs-patiënten uit in 2016. 20 tbs-patiënten stroomden door naar een vervolgvoorziening. Verder is in 2016 de voorziening van forensisch wonen gegroeid bij locatie De Voorde, op het terrein van psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild in Amersfoort. Een faciliteit om de stap naar beschermd wonen zo klein mogelijk te maken. Deze en andere ontwikkelingen komen aan bod in het jaarverslag.

Jaarverslag 2016
De jaarcijfers van de Van der Hoeven Kliniek lees je in ons jaarverslag: Op Eigen Kracht Vooruit!

Eerder verschenen edities:
Jaarpresentatie 2015: 'Kwaliteit van zorg'
Toekomstgericht werken: de beste condities creëren - 2014
Perspectief bieden - 2013
Resultaten laten spreken - 2012

Contact & Vestigingen

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten