De missie van de Van der Hoeven Kliniek

Veiligheid creëer je met elkaar. Daarom zijn de medewerkers van de Van der Hoeven Kliniek en onze patiënten gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig behandelklimaat. Onze behandeling richt zich op het verminderen van risico’s. Daarbij wordt ook het sociale netwerk van onze patiënten actief betrokken.

Een veilige terugkeer in de samenleving is het uiteindelijke doel van onze behandeling. Jaarlijks stroomt 10% van de patiënten uit. Succesvolle door- en uitstroom is mogelijk doordat we intensief samenwerken met partners, volgens het zogenoemde stepped care-principe waarbij we veel aandacht geven aan beschermende factoren. Daarvoor werken we samen met regionale ketenpartners, zoals instellingen voor beschermd wonen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz), waaronder Lister, Kwintes en GGz Centraal.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten