De geschiedenis van de Van der Hoeven Kliniek

De Van der Hoeven Kliniek kent een lange geschiedenis. De kliniek ontstond in 1955 en kwam voort uit één van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland: de Willem Arntsz Stichting. Deze stichting is vernoemd naar een rijke schepen uit Utrecht.

Hij liet na zijn dood geld na, waarmee broeders in 1461 een gasthuis voor geesteszieken oprichtten in de binnenstad van Utrecht. Die locatie heette vanaf 1841 het ‘Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen’. Uit de Willem Arntsz Stichting ontstonden ook de Willem Arntsz Hoeve, Dennendal en het Willem Arntsz Huis.

De tbs-kliniek

De Van der Hoeven Kliniek, die sinds 1955 bestaat, is vernoemd naar Henri van der Hoeven, een pionier in de Nederlandse forensische psychiatrie. Van oudsher is de kliniek een tbs-instelling. In de kliniek worden alleen patiënten opgenomen die een terbeschikkingstelling (tbs) met bevel tot dwangverpleging hebben gekregen. Zo’n bevel legt een rechter alleen op bij zware delicten (misdrijven) waarvoor minstens vier jaar gevangenisstraf staat en waarbij een psychische stoornis van de dader ten tijde van het delict een rol heeft gespeeld. De behandeling in de kliniek is erop gericht om te voorkomen dat een patiënt terugvalt in strafbaar gedrag.

KIB en long care

Sinds 2006 beschikt de Van der Hoeven Kliniek ook over een kliniek voor intensieve behandeling (KIB). Daardoor kan de kliniek ook patiënten met een rechterlijke machtiging (RM), een zorgmachtiging (ZM) of een inbewaringstelling (IBS) opnemen. Dit betekent dat de civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn (directe) omgeving beter is om de patiënt op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zij krijgen in de kliniek een behandeling.

Deze behandeling vindt, afhankelijk van de problemen van de patiënt, plaats in de KIB in Utrecht of op de Voorde in Amersfoort. Met de Voorde beschikt de kliniek sinds 2009 ook over een zelfstandige locatie op het terrein van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild in Amersfoort (onderdeel van GGz Centraal). De Voorde biedt onder andere een longcarevoorziening voor (psychotische) patiënten die langdurige zorg en begeleiding nodig hebben. Waar mogelijk stromen patiënten uit; dit gebeurt heel zorgvuldig en onder intensieve begeleiding.

De Forensische Zorgspecialisten

Sinds 1991 valt de Van der Hoeven Kliniek onder de paraplu van de Van der Hoeven Stichting. In 1992 ontstond binnen deze stichting ook de Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie en in 2004 de inmiddels opgeheven Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM). Om het brede palet aan kennis en diensten van de organisatie te verduidelijken, veranderde de stichting van naam. Sinds 8 maart 2012 werkt de stichting onder de naam De Forensische Zorgspecialisten.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten