Veelgestelde vragen

Wat is de Van der Hoeven Kliniek?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie, waar patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel leren hoe ze op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen leven. Onze behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval (recidive) van patiënten. De medewerkers van de
Van der Hoeven Kliniek en onze patiënten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig behandelklimaat. De Van der Hoeven Kliniek is een onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten. Lees meer over de Van der Hoeven Kliniek.

Hoe kom ik in contact met de Van der Hoeven Kliniek?

De contactgegevens van de Van der Hoeven Kliniek staan op onze contactpagina. Journalisten kunnen met persvragen over de Van der Hoeven Kliniek contact opnemen met de persvoorlichter van De Forensische Zorgspecialisten.

Waarom worden mensen in de Van der Hoeven Kliniek behandeld?

De patiënten in de Van der Hoeven Kliniek zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van deze patiënten is verslaafd (geweest). Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Zij worden in de kliniek behandeld om de veiligheid van de maatschappij en die van de patiënt te vergroten. Lees meer over de behandeling in de Van der Hoeven Kliniek.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met verlof?

De behandelingen van de Van der Hoeven Kliniek richten zich op een veilige terugkeer van onze patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf de eerste dag met resocialisatie en beginnen we zo snel mogelijk met verlof. Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet toestemming geven voor het verlof. Dat gebeurt pas als aan specifieke voorwaarden is voldaan. Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met verlof.

Wat is de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek?

De behandeling in de Van der Hoeven Kliniek is gericht op het vergroten van de veiligheid in de maatschappij. Therapie en activiteiten zijn belangrijke pijlers van de behandeling: therapie om gedragsverandering te bewerkstelligen, en activiteiten die mensen het normale leven bijbrengen, zoals werken, een opleiding, sporten en creatieve vakken. De omgeving van de patiënt wordt zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken. Deze verschillende onderdelen dragen allemaal bij aan het verminderen van risico’s, zodat mensen veiliger kunnen terugkeren in de maatschappij. Lees meer over de behandelvisie van de Van der Hoeven Kliniek.

Wat doet de Van der Hoeven Kliniek op onderzoeksgebied?

De Forensische Zorgspecialisten - waarvan de Van der Hoeven Kliniek een onderdeel is - steken veel energie in onderzoek, bijvoorbeeld naar de beste risicotaxaties voor onze cliënten en patiënten, en naar de effectiviteit van onze behandelingen. De Forensische Zorgspecialisten hebben een eigen afdeling onderzoek en werken nauw samen met universiteiten en forensische instellingen. Lees meer over de onderzoeksactiviteiten op de website van De Forensische Zorgspecialisten.

Hoe gaat de Van der Hoeven Kliniek om met slachtoffers van een misdrijf?

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt en met Slachtofferhulp Nederland. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij. Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. Lees meer over hoe de Van der Hoeven Kliniek omgaat met slachtoffers.

Kan ik bij de Van der Hoeven Kliniek komen werken of stage lopen?

Meer informatie over werken of stage lopen bij de Van der Hoeven Kliniek vind je op de website Werken bij De Forensische Zorgspecialisten.

Waar kan ik als journalist terecht met vragen over de Van der Hoeven Kliniek?

Journalisten kunnen met persvragen, of bijvoorbeeld voor het aanvragen van een interview, contact opnemen met de persvoorlichter van De Forensische Zorgspecialisten
De Van der Hoeven Kliniek is een onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.

Wat is forensische zorg en welke vormen zijn er?

DJI heeft een infographic gemaakt om goed te laten zien wat forensische zorg is en welke vormen er zijn. Bekijk hier de infographic.

Wat is tbs?

Tbs betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een maatregel die een rechter kan opleggen aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is na onderzoek aangetoond dat zij psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig misdrijf pleegden. Het gaat dan om een ‘tbs-waardig’ misdrijf waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. Ook moet er kans op herhaling bestaan. Lees meer over tbs op de website van TBS Nederland en in 'TBS inzichtelijk' van het ministerie van Justitie en Veiligheid en over de tbs-patiënten in de Van der Hoeven Kliniek

Hoe wordt de behandelduur in de tbs berekend?

Klik op onderstaande link om het informatieblad van DJI te lezen.

informatieblad-behandelduur-tbs-juli-2018.pdf

Wat is een civielrechtelijke maatregel?

Er is sprake van een civielrechtelijke maatregel wanneer een civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn omgeving beter is wanneer die patiënt wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deze maatregel wordt opgelegd aan patiënten met een psychische stoornis, die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. In de Van der Hoeven Kliniek verblijven deze patiënten in de kliniek intensieve behandeling (KIB). Lees meer over patiënten met een civielrechtelijke maatregel.

Hoe kan ik de diensten en producten van Podium Express en de werkplaatsen afnemen?

De Van der Hoeven Kliniek heeft verschillende werkplaatsen die voor interne en externe opdrachtgevers werken. Podium Express speelt scènes op studiedagen en congressen, en verzorgt workshops, trainingen en opleidingen. Als je geïnteresseerd bent in de producten en diensten van Podium Express en de werkplaatsen, kun je contact opnemen met P. van den Brand. Lees meer over Podium Express en de werkplaatsen van de Van der Hoeven Kliniek

Hoe kunnen patiënten van locaties de Voorde en de Wierde een klacht indienen?

De patiënten bij de Van der Hoeven Kliniek kunnen een klacht indienen volgens het klachtenreglement. Klik hier om het klachtenreglement te bekijken.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten