Van der Hoeven KliniÄŸi

Van der Hoeven KliniÄŸi: güvenli bir topluma katkı saÄŸlamak Van der Hoeven KliniÄŸi Adli klinik psikiyatri için bir merkezdir. Klinik daha güvenli bir topluma katkı saÄŸlamak için çalışmaktadır. Bunu TBS önlemi ve sivil hukuki önlem konulmuÅŸ olan hastalara (kadın ve erkek) içeride sorumlu ve saÄŸduyulu bir ÅŸekilde yasayabileceklerini öÄŸreterek. DiÄŸerleri için ve kendileri için güvenli bir ÅŸekilde. Tedavimiz hastaların nüks riskinin (nüks) azaltılması üzerinde durmaktadır. Böylece güvenli bir topluma katkı saÄŸlamak için çalışmaktayız. Klinik kiÅŸiye özel bakım sunmaktadır. Bu, mümkün olduÄŸunda tedavi ettiÄŸimiz ve gerektiÄŸinde sınırlandırma uyguladığımız anlamına gelir. Bunu (zincir) ortaklarımızla yakın bir çalışma ile yapmaktayız. Böylece, adım adım bakım (yavaÅŸ yavaÅŸ) ile hastalara mümkün olduÄŸunca toplumun içine doÄŸru refakat ederiz. KliniÄŸin Utrecht ‘te iki tane ve Amersfoort’ta (De Voorde) bir tane ÅŸubesi vardır ve üç uzmanlık alanı vardır:

  • Tbs
  • KIB (YoÄŸun Tedavi KliniÄŸi)
  • TBS ve KIB hastalar için uzun süreli tedavi

Tedavinin merkezi bir parçası olarak MaÄŸdur politikası

MaÄŸdur politikasına Van der Hoeven KliniÄŸinde büyük önem verilir. Izin taleplerinde maÄŸdurların (ve geride kalanlarının) çıkarlarını dikkate alırız ve failler ve maÄŸdurlar arasında konuÅŸmalara yatırım yaparız. Düzenli olarak Slachtofferhulp Nederland (MaÄŸdurlara Destek, Hollanda) iÅŸbirliÄŸi yaparız ve maÄŸdurlar ve geride kalan aile fertleri için çeÅŸitli destek grupları ile irtibat içindeyiz. Burada Adli aÄŸ danışmanı önemli bir rol oynar. ÖrneÄŸin, izin talebi konusunda maÄŸdurların çıkarlarını deÄŸerlendirirler ve eÄŸer maÄŸdur bunu isterse, maÄŸdur ile fail arasındaki temasları saÄŸlarlar. Ayrıca klinik TBS hastaların maÄŸdura veya geride kalanlarına olası borçlarını ödemesini saÄŸlar. Klinik Güvenlik ve Adalet Bakanlığının mevcut ulusal politikasındaki MaÄŸdur Politikasının yazılmasına MaÄŸdur Politikası çalışma grubuna dahil olarak katkı saÄŸlamıştır. MaÄŸdur Politikası hakkında daha fazla okuyunuz.

MüÅŸteriler

Van der Hoeven KliniÄŸi Adalet ve Güvenlik Bakanlığı (TBS için) ve sigorta ÅŸirketleri (KIB için) için çalışmaktadır. Burada KIB hastaları GGZ-kurumları (Ruhsal saÄŸlık kurumları), denetimli serbestlik, polis ve belediyeler tarafından sevk edilirler.

Tbs

Tbs önleminde psikiyatrik muayenede eÄŸer hasta tedavi edilmezse, hastanın tekrar ciddi bir suç iÅŸleyeceÄŸi anlaşılır. Mahkeme bu nedenle bu hastaları kısmen (iÅŸlediÄŸi suçtan sorumlu olmaz) deli ilan eder. Yargıç iÅŸledikleri suç için onları sorumlu bulduÄŸu kısmı için, onlara hapis cezası verir. Bu hapis cezasından sonra onlar tedavi edilecekleri Van der Hoeven KliniÄŸine yerleÅŸtirilirler.

Bazen bir kiÅŸi mahkeme tarafından iÅŸlediÄŸi suçtan sorumlu tutulmaz. Bu durumda, herhangi bir hapis cezası verilmez. O zaman bu hasta doÄŸrudan bir tbs-kliniÄŸine yerleÅŸtirilebilir.

KIB, YoÄŸun Tedavi KliniÄŸi

YoÄŸun Tedavi KliniÄŸi’nde (KIB) polis veya savcı ile sorunu olan veya olma riski olan, ruhsal bozukluÄŸu olan, hastalar kalırlar. Bu hastalar farklı nedenlerden dolayı hastaneye alınmış olabilirler. Bunlarda genellikle normal psikiyatrik tedavilerde, mesela birinin zor idare edilebildiÄŸinden, ciddi tehditler ettiÄŸinden veya çok agresif olduÄŸundan dolayı, tedavi yolu kapanmıştır. Burada bağımlılık genellikle önemli bir rol oynar. KIB’de Yargı Yetkisi (RM) veya gözaltı (IBS) ile hastaneye alınmış olan hastalar tedavi edilirler. Bunun anlamı ise sivil mahkeme hastanın kendi güvenliÄŸi ve çevresinin güvenliÄŸi için bir psikiyatrik kliniÄŸe yatırılmasının daha iyi olduÄŸununa karar verdiÄŸi anlamına gelir.

Bozukluklar

Van der Hoeven Kliniğinde tedavi edilen hastalarda genellikle aşağıdaki psikiyatrik bozuklukların bir veya daha fazla vardır.

  • kiÅŸilik bozuklukları
  • psikotik bozukluklar
  • otizm spektrum bozuklukları (ASD)
  • Maddenin kötüye kullanımı veya madde bağımlılığı

Bunlar genellikle sınır ötesi cinsel hareketler ve/veya diÄŸerleri ne karşı saldırganlık (sözlü veya fiziksel) ile birleÅŸtirilirler ve hastalarımız çeÅŸitli ruhsal bozuklukların belirtilerini sergilerler. Bu da net bir teÅŸhis koymayı karmaşık bir konu haline getirir. EÄŸer bir hastada bozuklukların kombinasyonu varsa veya kendisinde hem bir hastalık, hem de bağımlılık sorunları varsa, o zaman buna komorbidite denilmektedir.

Utrecht ve Amersfoort’taki ÅŸubeleri

Van der Hoeven KliniÄŸi Utrecht ve Amersfoort ‘ta bulunmaktadır. Willem Dreeslaan, Utrecht’teki Van der Hoeven KliniÄŸi'nde TBS ve KIB (YoÄŸun Tedavi KliniÄŸi) bulunmaktadır. Amersfoort’taki De Voorde ÅŸubesi Zon & Schild ‘in (GGZ Centraal) GGZ-bölgesinde yer almaktadır.

Utrecht Åžubesi
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Tel: 030-275 82 75
Faks: 030-275 82 00
Açık olduÄŸu saatler ve Güzergah

De Voorde Åžubesi
Utrechtseweg 272A
3818 EV Amersfoort
Tel: 033-448 44 44
Faks: 033-448 44 45
Van der Hoeven KliniÄŸi’nin açık olduÄŸu saatler ve Güzergah

Ziyaret Saatleri

Aile üyeleri ve arkadaÅŸları kliniÄŸi ziyaret etmelerinden önce adli aÄŸ danışmanı ile bir konuÅŸma yaparlar. Bunun amacı tanışma ve kliniÄŸin ev kurallarını açıklamaktır. Tedavi aÅŸamasına baÄŸlı olarak, gözetimli veya gözetimsiz ziyaret mümkündür.

Gözetimli ziyaret esnasında grup liderlerinden biri veya adli aÄŸ danışmanı orada bulunur. Gözetimsiz ziyaret esnasında hasta ziyaretçisi ile klinik duvarları içinde gözetimsiz olarak görüÅŸür. Tedavi aÅŸaması ilerlemiÅŸ olan hastalar, ziyaretçilerini gözetimsiz olarak dairede görme imkanından yararlanabilirler. O zaman kendileri iç dairede ziyaret kabul edebilirler. Bu onlara düzenli ziyaret saatlerinden daha uzun bir süre eÅŸleri ve / veya çocuklar birlikte olma imkanı verir. Dairede gözetimsiz böyle bir ziyaret kabulu talebi grup liderleri ve tedavi ekibi tarafından dikkatle deÄŸerlendirilir.

Ziyaretçi kabulu

Pazartesi-Cuma: saat 19:00 - 21:00 arası.
Cumartesi, Pazar ve bayram günleri: saat 14:00 - 17:00 ve 19:00 - 21:00 arası.

Telefon etmek

Hafta içi saat 18:00 ile 21:00 arası hafta sonları 08:00- 18:00 arası telefon edilebilir. Bu saatlerde hastalar hem telefon edebilirler, hem de telefon aramalarını kabul edebilirler.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten