Aan-
melden

Veiligheid creëer je met elkaar

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2020 werd de wereld op zijn kop gezet. Patiënten konden minder op verlof, cliënten werden van de ene dag op de andere online behandeld, medewerkers verhuisden als dat kon naar hun thuiswerkkantoor. Het was een jaar van grote veranderingen, creatief zijn en doorbijten. Maar vooral van samen. Iets waar onze organisatie goed in is. 

Lees hier het jaarverslag 2020.  

Wie zijn wij?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf.
Lees meer

Wie zijn onze patiënten?

Onze patiënten zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van hen is of was verslaafd. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving.
Lees meer

Wat is onze behandelvisie?

Het doel van onze behandeling is het vergroten van de veiligheid in de maatschappij. Om dat te bereiken werken we volgens de laatste richtlijnen om psychische stoornissen zo effectief mogelijk te behandelen. We gaan uit van het belang van een veilig leefklimaat.
Lees meer

Hoe meld je een patiënt aan?

Het aanmelden van patiënten gebeurt bij de afdeling Plaatsing. Hoe de aanmelding plaatsvindt, hangt af van het type aanmelding. Verwijzingen voor de tbs komen altijd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kliniek intensieve behandeling (KIB) is een derdelijns zorgvoorziening.

Hoe gebruiken wij risicotaxaties?

Met een risicotaxatie brengt de Van der Hoeven Kliniek gestructureerd en gestandaardiseerd de risico’s van elke patiënt in kaart, met het doel om deze risico’s te verminderen. Onze kliniek introduceerde internationaal gestandaardiseerde instrumenten voor risicotaxatie in Nederland, zoals HCR-20 en HCR-20V3.

Wat zijn onze specialisaties?

De Van der Hoeven Kliniek heeft drie specialisaties. Aan de Willem Dreeslaan in Utrecht staat de Van der Hoeven Kliniek met de specialisaties tbs en KIB (kliniek intensieve behandeling). In Amersfoort is locatie De Voorde (Longcare) gevestigd op het ggz-terrein van Zon & Schild (GGz Centraal).

Lees meer

Nieuws

Stilstaan bij de tijd: seizoensfotografie bij locatie Oudlaan

25-07-2022

Foto’s van mooie bloemen, planten en bomen; bij de locatie Oudlaan van de Van der Hoeven Kliniek leggen we de seizoenen tegenwoordig vast op de gevoelige plaat. De mooiste foto’s hangen we op in de stilteruimte. Het leven in de kliniek is volgens sommige patiënten namelijk een aaneenrijging van dagen. Door op deze manier stil te staan bij de seizoenen kunnen patiënten meer grip krijgen op de tijd.

Lees meer

Het Innovatielab wordt bewust breed inzetbaar

25-07-2022

Het nieuwe Innovatielab is in de Van der Hoeven Kliniek te vinden op een symbolische plek: "Het ligt aan wat we de 'buitendienstgang' noemen: halverwege de kliniek en 'buiten'," vertelt hoofd Onderzoek Wineke Smid enthousiast. Daarmee illustreert het lab ook de positie van de afdeling Onderzoek: "Innovatie en onderzoek zijn een doorgeefluik tussen klinische praktijk en wetenschap. We vertalen wetenschappelijke inzichten naar de kliniek en onderzoeken oplossingen die in de kliniek blijken te werken, om ze wetenschappelijk te kunnen onderbouwen."

Lees meer

Patiënten in gesprek met studenten Humanistiek: “Het contact was gewoon gelijkwaardig”

14-07-2022

Binnen de Van der Hoeven Kliniek, en dus ook bij locatie Oudlaan, zijn we transparant in wat we doen, en we laten dan ook graag zien wat er bij ons in de kliniek gebeurt. Om die reden zijn er de afgelopen weken op drie avonden groepsgesprekken geweest tussen patiënten en studenten Humanistiek.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten