‘Een veilig leefklimaat komt bij ons op de eerste plaats’

Aan-
melden

Behandeling

Wie zijn onze patiënten?

Onze patiënten zijn mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychische stoornissen. Een groot deel van hen is of was verslaafd. Mede hierdoor hebben zij een ernstig delict gepleegd of zijn ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving.
Lees meer

Wat zijn onze specialisaties?

De Van der Hoeven Kliniek heeft drie specialisaties. Aan de Willem Dreeslaan in Utrecht staat de Van der Hoeven Kliniek met de specialisaties tbs en KIB (kliniek intensieve behandeling). In Amersfoort is locatie De Voorde (Longcare) gevestigd op het ggz-terrein van Zon & Schild (GGz Centraal).
Lees meer

Wat is onze behandelvisie?

Het doel van onze behandeling is het vergroten van de veiligheid in de maatschappij. Om dat te bereiken werken we volgens de laatste richtlijnen om psychische stoornissen zo effectief mogelijk te behandelen. We gaan uit van het belang van een veilig leefklimaat.
Lees meer

Wat is onze therapie?

In de Van der Hoeven Kliniek krijgen de meeste patiënten psychotherapie, individueel of in een groep. Bij individuele psychotherapie kijken we met de patiënt naar zijn of haar levensloop. We doen dit om te begrijpen hoe ze zijn geworden wie ze zijn.
Lees meer

Welke activiteiten bieden we?

De Van der Hoeven Kliniek biedt patiënten uiteenlopende activiteiten op het gebied van werk, scholing, sport en creativiteit. Deze activiteiten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van recidive, het terugvallen in strafbaar gedrag.
Lees meer

Wat biedt ForFACT?

Sinds juli 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een Forensisch FACT Team. Het ForFACT Team levert intensieve outreachende zorg aan forensisch-psychiatrische cliënten die anders van zorg verstoken zouden blijven vanwege hun chaotische levensstijl, psychiatrische problemen en middelenmisbruik.
Lees meer

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten