Periode

Categorie

Nieuwsberichten

Als journalisten vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een interview, kunnen zij contact opnemen met een van onze persvoorlichters: Hiske Dibbets (tel. 030 - 275 82 55) of Sandra Eigeman (tel. 030 - 275 82 15).

Berichten (75)

Mariëtte Keijser per 27 april bestuurder bij De Forensische Zorgspecialisten

23-04-2018

Mariëtte Keijser is per 27 april 2018 de nieuwe bestuurder van De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). Zij neemt hiermee het stokje over van Wouter van Ewijk die sinds juni 2013 de organisatie heeft aangestuurd.

Lees meer

KFZ-project vrouwen van partnergeweldplegers

17-04-2018

Toen in het voorjaar van 2017 voor het eerst een vrije callronde uitgezet werd bij het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en professionals uit het forensische zorgveld een voorstel konden indienen voor een project waarvan zij de relevantie en meerwaarde zagen in hun dagelijkse praktijk, greep Hanneke Schepers, GZ-psycholoog bij de Waag, dit met beide handen aan om een onderzoeksvoorstel te schrijven over psychopathologie bij slachtoffers van partnergeweld. Informatie hierover zou van essentieel belang kunnen zijn voor een effectieve(re) behandeling van partnergeweld. Schepers mocht, ondersteund door de DFZS-onderzoeksafdeling, literatuuronderzoek doen naar de vragen: wat is er op wetenschappelijk gebied bekend over de psychopathologie van slachtoffers van partnergeweld en bestaan er op deze problematiek gestoelde typologieën? Begin deze maand is het rapport ter goedkeuring ingediend bij KFZ.

Lees meer

Intercultureel bij RINO Groep

17-04-2018

De forensische zorg bevindt zich op het snijvlak tussen strafrecht en psychiatrie. In beide domeinen worden belangrijke verschillen tussen etnische groepen gevonden. Over de positie van etnische minderheden in de forensische zorg is echter aanzienlijk minder bekend. Meer aandacht hiervoor is daarom wenselijk. “Alle psychiatrie is transculturele psychiatrie” luidt immers de gevleugelde uitspraak van emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie Frank Kortmann.

Lees meer

Sprekers De Forensische Zorgspecialisten op het IAFMHS congres 12 - 14 juni 2018

05-04-2018

Op het IAFMHS congres in Antwerpen op 12-14 juni aanstaande, zullen collega’s Wineke Smid (onderzoek) en Jan Willem van den Berg (psychotherapie), samen met hun Vlaamse collega Kasia Uzieblo, een symposium verzorgen over zedendelinquenten.

Lees meer

Zaterdag 17 maart geslaagde open dag

19-03-2018

Op zaterdag 17 maart 2018 opende de Van der Hoeven Kliniek haar deuren voor de open dag. Het evenement was een initiatief van TBS Nederland, de koepelorganisatie van de Nederlandse FPK’s en FPC’s. Zeven forensisch psychiatrische centra en klinieken, waaronder twee locaties van de Van der Hoeven Kliniek (de locatie Willem Dreeslaan in Utrecht en de Voorde in Amersfoort) namen deel. Er kwamen op deze twee locaties in totaal ongeveer 90 mensen op bezoek.

Lees meer

Reactie Van der Hoeven Kliniek op Algemeen Dagblad

12-03-2018

Op 12 maart 2018 is het artikel met de titel ‘Tbs-er komt simpel aan drugs’ verschenen in het Algemeen Dagblad. De Van der Hoeven Kliniek herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst. Ondanks dat een aantal reacties van de organisatie zijn verwerkt, is er weinig aandacht voor de feiten.

Lees meer

Succesvol NL-ATSA congres

22-02-2018

Op dinsdag 20 februari jl. organiseerde NL-ATSA een studiedag over dynamische risicofactoren. Meer dan 110 deelnemers (zowel uit Vlaanderen als Nederland) hebben deze dag bijgewoond.

Lees meer

Mediant en Van der Hoeven Kliniek werken samen bij de behandeling van zeer complexe psychiatrische cliënten

13-02-2018

Mediant GGZ en de Van der Hoeven Kliniek gaan actief samenwerken. Het gaat om zorg voor patiënten die (tijdelijk) een hoger beveiligingsniveau en een hoge zorgintensiteit nodig hebben. Ook kan het gaan om crisissituaties waarbij ontregeling, (chronisch) drugsgebruik en agressie een rol spelen. Wanneer een cliënt een hoger beveiligingsniveau nodig heeft, kan Mediant een beroep doen op de Van der Hoeven Kliniek, specialist in klinische forensische zorg.

Lees meer

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten