Wat zijn onze locaties?

Van der Hoeven Kliniek KIB

De kliniek intensieve behandeling (KIB) is in de nieuwste vleugel van de kliniek gevestigd. Deze zelfstandige locatie grenst aan de tbs-kliniek en is gevestigd in het centrum van Utrecht. In de KIB worden patiënten behandeld die zijn opgenomen met een rechterlijke machtiging (RM) of een inbewaringstelling (IBS). Dit betekent dat de civiele rechter bepaalt dat het voor de veiligheid van de patiënt en zijn (directe) omgeving beter is om te worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Patiënten kunnen om verschillende redenen worden opgenomen. Meestal is een behandeling in een reguliere ggz-instelling vastgelopen.

Van der Hoeven Kliniek tbs

Het gebouw van de Van der Hoeven Kliniek staat in een stadse omgeving in Utrecht. Het beschikt naast leefruimtes over eigen werkplaatsen, lokalen voor creatieve vakken, en psychotherapie- en diagnostiekruimtes. In de Van der Hoeven Kliniek worden patiënten met een tbs-maatregel behandeld. De rechter legt de tbs-maatregel met dwangverpleging alleen op aan mensen die gedeeltelijk of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. Bij deze mensen is vaak na onderzoek aangetoond dat ze psychiatrische problemen hebben en (mede daardoor) een ernstig delict (misdrijf) pleegden. Het gaat hierbij om een ‘tbs-waardig’ delict waarvoor minimaal vier jaar gevangenisstraf wordt opgelegd. 

De Voorde Longcare

Het gebouw van de Voorde ligt in de bossen bij Amersfoort, op het terrein van algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild (onderdeel van GGz Centraal). Er verblijven vooral patiënten met ernstige psychiatrische (meestal psychotische) problemen. Dit kunnen zowel patiënten zijn met een civielrechtelijke (RM) als een strafrechtelijke maatregel (tbs). Bij deze laatste groep gaat het om patiënten in de transmurale fase van hun behandeling. De Voorde is ooit opgezet voor de doorstroom van patiënten met psychotische problemen. Inmiddels is het een zelfstandige kliniek met een capaciteit van 70 bedden en met een landelijke instroom. 

Contact & Vestigingen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten