‘Wij richten ons op een veilige terugkeer in de samenleving’

Aan-
melden

Veiligheid

Risico's inschatten

Met een risicotaxatie brengt de Van der Hoeven Kliniek gestructureerd en gestandaardiseerd de risico's van elke patiënt in kaart, met het doel om deze risico's te verminderen. Onze kliniek introduceerde internationaal gestandaardiseerde instrumenten voor risicotaxatie in Nederland, zoals
HCR-20 en HCR-20V3.

Risico's signaleren

Met signaleringsplannen brengen we de signalen in kaart die laten zien dat het niet goed gaat met een patiënt. Naar aanleiding van deze signalen stellen we een plan op. Deze plannen stemmen we af met de patiënt en delen we met zijn of haar omgeving.

Verlof

De behandelingen van de Van der Hoeven Kliniek richten zich op een veilige terugkeer van onze patiënten in de samenleving. Daarom starten we vanaf dag één met resocialisatie. Ook beginnen we zo snel mogelijk met verlof. Ruim 40% van de patiënten gaat binnen twee jaar met verlof. 

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten