Risico’s inschatten

Met een risicotaxatie brengt de Van der Hoeven Kliniek gestructureerd en gestandaardiseerd de risico’s en de beschermende factoren van elke patiënt in kaart, met het doel om deze risico’s te verminderen. Onze kliniek introduceerde internationaal gestandaardiseerde instrumenten voor risicotaxatie in Nederland, zoals de HCR-20V3, voor algemene en gewelddadige recidive, en de STATIC/STABLE/ACUTE combinatie die de risicofactoren van zedendelinquenten in kaart brengt.  

Daarnaast ontwikkelden we zelf verschillende instrumenten, bijvoorbeeld voor vrouwen (FAM) en de SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk), die de beschermende factoren in kaart brengt.

Bij het inschatten van de risico's van een patiënt wordt gekeken naar risicofactoren, en naar beschermende factoren die het risico verlagen.

Risicofactoren

Uit de diagnostiek en de risicotaxatie komen voor elke patiënt zijn of haar dynamische risicofactoren naar voren, zoals impulsiviteit, psychopathie, hyperseksualiteit en moeilijk een baan kunnen houden of stress. De behandelplannen zijn zo samengesteld dat ze zich richten op díe risicofactoren waar verandering nodig is. Een nauw betrokken behandelteam kijkt of een patiënt vooruitgang boekt. Dit team wordt ondersteund door een bredere kring van stafmedewerkers. De verschillende kringen houden elkaar scherp en blijven alert op signalen die risico’s voorspellen.

Beschermende factoren

Naast de risicoverhogende factoren beoordeelt de kliniek de beschermende of risicoverlagende factoren. Deze beschermende factoren verminderen het recidiverisico. Beschermende factoren zijn onder andere een goed stabiel netwerk, een opleiding, een baan of relaties. Deze factoren worden door de Van der Hoeven Kliniek in kaart gebracht met SAPROF. Deze instrumenten kunnen ook tijdens de behandeling veranderingen meten die voorspellend zijn voor geweldsrecidive ná de behandeling.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten