Aandacht voor slachtoffers

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerk-begeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt en met Slachtofferhulp Nederland. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij.

Slachtofferonderzoek

Voordat een patiënt van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. Deze analyse brengt in kaart welke mogelijke gevolgen en veiligheidsrisico’s het verlof voor slachtoffers en omgeving kan hebben. Op basis van deze afweging kunnen er voorwaarden aan het verlof worden gesteld, zoals een gebiedsverbod.
Via De Forensische Zorgspecialisten onderhouden we contact met drie slachtofferorganisaties: Slachtofferhulp Nederland, Informatie Detentie Verloop (IDV) en Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld).

Contact met lotgenotenorganisaties

Om de positie van het slachtoffer bij verlofaanvragen te versterken, onderhouden we ook contact met de lotgenotenorganisaties, zoals de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit. De contacten zijn onder andere gericht op het uitwisselen van ervaringen en het van elkaar leren.

Slachtoffer-daderconfrontaties

Slachtoffer-daderconfrontaties zijn vaak zinvol - voor het slachtoffer of de nabestaanden, en voor de dader. De veiligheid van alle deelnemers is tijdens deze gesprekken gegarandeerd. Het gesprek kan het slachtoffer helpen bij het verwerkingsproces doordat hij of zij kan aangeven welke gevolgen een misdrijf op zijn of haar leven heeft gehad. Een confrontatie biedt het slachtoffer ook de mogelijkheid om zijn of haar beeld van de dader bij te stellen. Voor de dader kan een confrontatie onderdeel zijn van de behandeling: hij of zij leert verantwoordelijkheid te dragen en krijgt inzicht in de gevolgen van zijn of haar daad. Voor confrontaties tussen dader en slachtoffer(s) is het noodzakelijk dat de dader in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden.

Landelijk slachtofferbeleid

De Van der Hoeven Kliniek heeft binnen de werkgroep Slachtofferbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid meegeschreven aan het huidige landelijke slachtofferbeleid.

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten