Met wie werkt de Van der Hoeven Kliniek samen? 

De Van der Hoeven Kliniek werkt samen met een breed netwerk van organisaties en instanties, waaronder justitie, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, verschillende gemeenten, instellingen voor reguliere en forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor beschermde woonvormen.

Binnen de groep van forensisch-psychiatrische centra geldt de Van der Hoeven Kliniek als specialist. Dit betekent niet dat de kliniek alleen opereert. Integendeel, de kliniek is ingebed in een krachtig netwerk van ketenpartners. Dit zorgt ervoor dat de ene patiënt zelfstandig kan wonen, de andere patiënt uitstroomt via de reguliere ggz en weer een andere patiënt een plek krijgt in een 'beschermd wonen'-complex. Door die inbedding in dat krachtige netwerk levert de kliniek kennis op maat aan ketenpartners en ondersteunt de kliniek die partners bij de begeleiding van patiënten waar dat nodig is.

De kliniek biedt altijd een terugplaatsgarantie. Dit geeft de ketenpartner zekerheid op klinische opvang wanneer de patiënt dreigt te ontsporen. De Van der Hoeven Kliniek werkt nauw samen met gemeenten, politie, organisaties voor beschermd wonen en ggz-instellingen. We sluiten daartoe bijvoorbeeld convenanten. Zo zorgen we voor een goede en zo veilig mogelijke resocialisatie van patiënten in de Randstad.

Contact & Vestigingen

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten