‘Veiligheid creëer je met elkaar’

Aan-
melden

Over ons

Wie zijn wij?

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Veilig voor een ander en voor zichzelf.

Lees meer

Onze missie

Veiligheid creëer je met elkaar. Daarom zijn de medewerkers van de Van der Hoeven Kliniek en onze patiënten gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig behandelklimaat. Onze behandeling richt zich op het verminderen van risico’s. Daarbij wordt ook het sociale netwerk van onze patiënten actief betrokken.

Lees meer

Feiten en cijfers

In ons jaarverslag 2018 vind je meer informatie over onze feiten en cijfers. Uit het jaarverslag blijkt bijvoorbeeld dat de Van der Hoeven Kliniek in 2018 gemiddeld 171 tbs-patiënten in behandeling had. Bij de kliniek intensieve behandeling (KIB) waren dat 57 patiënten.

Lees meer

Met wie werken wij samen?

De Van der Hoeven Kliniek werkt samen met een breed netwerk van organisaties en instanties, waaronder justitie, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, verschillende gemeenten, instellingen voor reguliere en forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor beschermde woonvormen.

 Lees meer

Aandacht voor slachtoffers

Slachtofferbeleid is belangrijk in de Van der Hoeven Kliniek. De forensisch netwerkbegeleiders van de kliniek houden contact met het netwerk van de patiënt en met Slachtofferhulp Nederland. De netwerkbegeleiders melden ook aan slachtofferorganisaties wanneer een patiënt terugkeert naar de maatschappij.

Lees meer

Producten van Podium Express en werkplaatsen

De Van der Hoeven Kliniek heeft verschillende werkplaatsen, die voor interne en externe opdrachtgevers werken. Onze werkplaatsen zijn eigenlijk kleine bedrijfjes die de patiënten voorbereiden op de arbeidsmarkt. Want werk draagt bij aan een veilige terugkeer in de samenleving.

Lees meer

Contact & Vestigingen

Veelgestelde vragen

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten