Reactie artikel Telegraaf editie Utrecht

Terug naar overzicht

Categorie: Media

Gepubliceerd op 24-09-2019

Vandaag is er een artikel verschenen in de Telegraaf (editie Utrecht) met de kop 'Verkrachting in de tbs-kliniek'. De journalist heeft het artikel geschreven naar aanleiding van de gepubliceerde incidenten en voorvallen van de Van der Hoeven Kliniek op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de periode van mei 2018 tot en met augustus 2019.

In het artikel staan meerdere feitelijke onjuistheden die wij via deze reactie willen rechtzetten.

Het artikel begint met de kop ‘Verkrachting in de tbs-kliniek’. Het klopt dat er in mei 2018 een melding is gedaan van een vrouwelijke patiënt die aangaf dat ze begin 2017 door een mannelijke patiënt verkracht zou zijn. Deze melding is onderzocht en er is geen grond voor deze beschuldiging gevonden. De zaak is daarom in mei 2019 geseponeerd. Door de melding op deze manier in het artikel te publiceren, worden van vermoedens oneigenlijke feiten gemaakt.

Ook wordt een incident met een mobiele telefoon uitgelicht waar seksueel getinte filmpjes en foto’s van minderjarigen op gevonden zijn. Bij een dergelijk incident wordt altijd een gespecialiseerd bureau en/of de (zeden)politie ingeschakeld om te bepalen of er sprake is van kinderporno en daarmee van een strafbaar feit. De Telegraaf gaat er vanuit dat er sprake is van kinderporno, terwijl het externe onderzoek nog loopt en de Van der Hoeven Kliniek in afwachting is van de resultaten. Lopende het onderzoek zijn er consequenties voor de desbetreffende patiënt. Mocht er sprake zijn van kinderporno wordt er altijd aangifte bij de politie gedaan.

Verder meldt de Telegraaf andere onjuistheden zoals het noemen van De Pelmolen als locatie Willem Dreeslaan terwijl dit een afdeling is van onze locatie Oudlaan.

De Telegraaf had in het geval van dit artikel hoor en wederhoor moeten toepassen zodat zij geweten had welke feitelijke onjuistheden het artikel bevat. De Van der Hoeven Kliniek heeft de Telegraaf in een eerder stadium uitgenodigd om meer informatie over de kliniek te krijgen maar zij heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

De Van der Hoeven Kliniek ziet zich nu geconfronteerd met een artikel dat onnodige onrust veroorzaakt in het werken met patiënten en de wijk en vindt dit een kwalijke ontwikkeling.

Rectificatie

De Telegraaf heeft op 26-09-2019 een rectificatie geplaatst met de kop ‘Verkrachtingszaak in de Van der Hoeven Kliniek is inmiddels geseponeerd’. Dit was naar aanleiding van het artikel dat ze dinsdag hebben geplaatst. In de rectificatie staat dat de aangifte uit 2017 van de verkrachting is onderzocht en dat er geen grond voor de beschuldiging is gevonden; de zaak is inmiddels geseponeerd. Ook staat erin dat de zaak van de tbs’er met foto’s en filmpjes van minderjarigen op zijn telefoon nog in onderzoek is.

Terug naar overzicht

Van der Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten